Okręg 1

1. Małgorzata Tarasiewicz – urodziła się w Sopocie. Ukończyła anglistykę i podyplomowo politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2015 roku jest prezesem Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu. Od 2012 r. pełni funkcję prezesa międzynarodowej organizacji kobiecej Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW (Network of East–West Women). W latach 1986-1989 była działaczką opozycyjnego w stosunku do władz komunistycznych ugrupowania społeczno-politycznego Wolność i Pokój. Następnie przez dwie kadencje pełniła funkcję pierwszej prezeski polskiej Amnesty International (1991–1995). Od 1996 do 1997 r. koordynowała prace NEWW (Network of East – West Women) w Nowym Jorku. W latach 1997-1999 realizowała projekt Amnesty International, którego celem było ustanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Od 2004 do 2012 roku pracowała jako dyrektorka Stowarzyszenia Współpracy Kobiet, NEWW (Network of East-West Women) w Gdańsku. W latach 2013 – 2016 była  Przewodniczącą Rady Fundacji Wolność i Pokój. Wielokrotnie uczestniczyła w misjach obserwacyjnych wyborów w Europie Środkowo-Wschodniej z ramienia OBWE. W 2013 r. została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. Jest kandydatką na prezydenta Sopotu.

 

2. Krzysztof Iwanow – w Sopocie mieszkam ponad 40 lat, urodziłem się w Gdańsku. Z wykształcenia jestem administratywistą, przez większą część aktywności zawodowej  pracowałem w administracji państwowej. Od lat jestem aktywistą miejskim ,  uczestniczyłem w IV i V Kongresie Ruchów Miejskich i procesie powstawania XV Tez o Mieście. Brałem udział w tworzeniu Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich. Jestem zwolennikiem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i rozwoju partycypacji obywatelskiej. Jestem koordynatorem zbiórek żywności w Sopocie we współpracy Z Bankiem Żywności Trójmiasto. Od lat działam też na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych społecznie. Jestem Członkiem Założycielem Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Angażuję się również w działania Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW. Obecnie pracuję w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Jestem koordynatorem projektu „Akademia Streetworkingu”. Interesuje mnie turystyka rowerowa i historia regionu.

Czym chcę się zająć w Radzie Miasta? Moimi priorytetami są polityka społeczna i mieszkaniowa. Zależy mi na rozwoju transportu publicznego i rowerowego. Proponuję poprawę jakości konsultacji społecznych i Budżetu Obywatelskiego. Chciałbym ponadto działać na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

3. Konrad Wyszkowski – Student 5 roku prawa i 5 roku filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz studenckiego ruchu naukowego. (m.in. Koła Naukowego Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Koła Studiów Strategicznych oraz Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej „Ius et Civitas”). Sekretarz Rady Konsultacyjnej do Spraw Studenckiego Ruchu Naukowego, były wieceprzewodniczący Prezydium Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW.

 

 

 

 

 

4. Eleonora Rudnik – kierowniczka zamkniętego kilka lat temu  legendarnego baru „Bursztynowy” na ulicy Grunwaldzkiej, nie ustaje w pomaganiu potrzebującym. Organizuje  dla nich spotkania wigilijne w Sopocie. Za działalność charytatywną otrzymała  złoty Krzyż Zasługi.

 

 

 

zdjęcie Eleonory Rudnik pochodzi z filmy Sopocianie zrealizowanego przez Muzeum Miasta Sopotu

 

5. Kazimiera Godlewska-Cena – wspaniały dyplomowany nauczyciel i wychowawca młodzieży z wieloma nagrodami i osiągnięciami na szczeblu wojewódzkim. Od 2006 roku na emeryturze.Całkowicie oddana dzieciom, wnukom i osobom starszym.Przez 20 lat opiekowała się osobami starszymi i niepełnosprawnymi.Od 4 lat walczy w Urzędach o uporządkowanie bezprawnego wynajmu krótkoterminowego.Jej celem jest odzyskanie spokoju dla seniorów w ich mieście i budynkach.Stanowcza.konsekwentna.

 

 

6. Anna Dąbrowska-Tomaszewska – urodzona w Sopocie, rocznik ’58. Absolwentka Studium Turystycznego w Gdyni. Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny w Sopocie, Dyplom w 2001 roku na kierunku Handel Zagraniczny. Biegła znajomość języka niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego.                                                                              Praca zawodowa: Przedsiębiorstwo Turystyczne „Orbis“, duński Koncern produkcji powłok ochronnych „Hempel“. Pilna obserwatorka rozwoju Sopotu i mecenas sztuki. Zainteresowanie malarstwem zwróciło jej uwagę na sopockich artystów. Czynnie uczestniczy w Aukcjach Młodej Sztuki, organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Hobby to nie tylko sztuka, ale także literatura, teatr, film. Aktywność sportowa to: alpejskie narciarstwo zjazdowe, biegi po sopockiej plaży, rower górski. Prywatnie, mężatka od 36 lat.

 

 

7. Stefan Grabowski – urodziłem się w Sopocie 22 listopad 1945 roku. W 1960 roku ukończyłem Szkołę Podstawową numer 8. W roku 1965 ukończyłem Technikum Elektroniczne gdzie zrobiłem maturę. Staż i  doświadczenie zawodowe zdobyłem podczas pracy w Gdańskich Zakładach Piwowarskich. Następnie odbyłem służbę wojskową na okrętach podwodnych w Gdyni. Po ukończeniu służby wojskowej pracowałem w Spółdzielni Ogrodniczej w Gdańsku. Następnie pracowałem jako I Mechanik na dalekomorskich jednostkach rybackich w „Odrze” w Świnoujściu. Od 1980 roku pracuję w rodzinnym gospodarstwie rolnym przy produkcji rolnej i zwierzęcej. Społecznie działałem w Spółce Wodnej jako przewodniczący. Od roku 1996 powiązałem pracę w rolnictwie z działalnością gospodarczą. Obecnie jestem na emeryturze i sezonowo prowadzę działalność gospodarczą. Od roku 1979 jestem mężem Wandy Kisielnickiej. Mamy jedna córkę i dwie wnuczki. Sądzę, że moja znajomość Sopotu i urodzenie w tym mieście oraz doświadczenie pomoże mi pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów.

 

 

8. Grażyna Maj – architekt , urbanista – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Jako autorka i główny projektant mam w dorobku zawodowym szereg opracowań planistycznych dla obszarów objętych ochroną konserwatorską w tym planu ogólnego miasta Sopotu z roku 1984 za który wraz z zespołem otrzymałam nagrodę I stopnia Ministra Architektury i Gospodarki Przestrzennej w 1985r. Uważam, iż przywrócenie architekturze miasta jej dawnej świetności oraz ochrona i odtworzenie historycznych zespołów zieleni jest jednym z podstawowych warunków by Sopot zyskał  rangę kurortu-„Perły Bałtyku”. Niestety wiele niekorzystnych rozwiązań jest już nieodwracalnych.

Stop! dalszej degradacji miejskiej przestrzeni i walorów środowiska przyrodniczego Sopotu.

 

Mapa Sopotu z podziałem na okręgi wyborcze dostępna jest tutaj.