Okręg 2

malgosia

Małgorzata Tarasiewicz

Małgorzata Tarasiewicz – urodziła się w Sopocie. Ukończyła anglistykę i podyplomowo politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2012 r. pełni funkcję prezesa międzynarodowej organizacji kobiecej Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW (Network of East–West Women), organizacji działającej na rzecz praw kobiet. Od 2013 r. jest również Przewodniczącą Rady Fundacji Wolność i Pokój, a od 2008 r. członkinią zarządu Europejskiego Lobby Kobiet. W latach 1986-1989 była działaczką opozycyjnego w stosunku do władz komunistycznych ugrupowania społeczno-politycznego Wolność i Pokój. Następnie przez dwie kadencje pełniła funkcję pierwszej prezeski polskiej Amnesty International (1991–1995). Od 1996 do 1997 r. koordynowała prace NEWW (Network of East – West Women) w Nowym Jorku. W latach 1997-1999 realizowała projekt Amnesty International, którego celem było ustanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Od 2004 do 2012 roku pracowała jako dyrektorka Stowarzyszenia Współpracy Kobiet, NEWW (Network of East-West Women) w Gdańsku. Wielokrotnie uczestniczyła w misjach obserwacyjnych wyborów w Europie Środkowo-Wschodniej z ramienia OBWE. W 2013 r. została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. Jest kandydatką na prezydenta Sopotu.

marcin-panek

Marcin Panek

Marcin Panek – od 18 lat mieszka na stałe w Sopocie. Z wykształcenia magister edukacji o specjalności filologii angielskiej, inżynier ochrony środowiska. Ukończył także studia z zakresu Master of Business Administration, walidowane przez uniwersytet w Rotterdamie. Ponad siedem lat pracował w charakterze handlowca oferując krajom europejskim produkty i usługi wytwarzane przez polską firmę z Gdańska, mając tym samym sposobność odwiedzić praktycznie wszystkie stolice Europy, Indie, Singapur, Tajlandię, Hong Kong czy kraje bliskiego wschodu. Doświadczenie to umożliwiło mu poznanie wielu ludzi, nauczenie się otwartości na kultury, religię, sposoby życia i postrzegania świata; kontakt z ludźmi, który tak bardzo sobie ceni zaprocentował licznymi przyjaźniami, które trwają po dziś dzień. Obecnie od ponad ośmiu lat pracuje w hotelarstwie. Jego pasją są konie. Lubi biegać, pływać w morzu, także zimą.

Anna Szpindor

Anna Szpindor

Anna Szpindor – w Sopocie mieszka w sumie ponad 20 lat. Tu ukończyła wszystkie etapy edukacji – Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Matejki, II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Pracuje również w Sopocie, zajmując się marketingiem oraz rozwojem sieci franczyzowej. Jej celem zawsze była praca z ludźmi i dla ludzi, dlatego za najważniejsze aspekty życia społecznego uważam otwarty dialog wszystkich grup interesu oraz wspólne dążenie do odnalezienia optymalnych rozwiązań. Wierzy, że głównym zadaniem Rady Miasta jest inicjowanie oraz moderowanie tego dialogu. Chciałaby, aby wszystkie projekty wpływające na jakość życia w Sopocie w przestrzeni publicznej, były wynikiem dyskusji i wspólnie wypracowanej decyzji mieszkańców. W życiu prywatnym stara się odnajdywać harmonię pomiędzy wychowaniem dwójki dzieci, ciekawą pracą oraz pasją, którą od ponad dwóch lat jest taniec towarzyski.

Zdzisław-Drzał

Zdzisław Drzał

Zdzisław Drzał – z wykształcenia jest geologiem-geochemikiem, studia ukończył na Politechnice Warszawskiej. Ukończył także podyplomowe studium budownicwa w Paryżu oraz studium marketingu i handlu zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Jego specjalnością jest zarządzanie przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi oraz doradztwo gospodarcze. Zarządzał spółkami badawczo-rozwojowymi, produkcyjno-wdrożeniowymi oraz consultingowymi – PPZ Intercoop, TKP Consultant oraz Maltech. Był członkiem rad nadzorczych spółek inwestycyjnych i deweloperskich. Aktywnie uczestniczy w działaniach sopockich seniorów.

nikodem

Nikodem Mrożek

Nikodem Mrożek – mieszka w Sopocie od urodzenia. Doktor nauk matematycznych, zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską. Od wielu lat popularyzuje matematykę wśród uczniów pomorskich szkół. Członek stowarzyszenia Tolerado działającego na rzecz osób LGBT. Interesuje się architekturą i urbanistyką, zależy mu na wysokiej jakości przestrzeni publicznej w mieście. Wolny czas poświęca na podróże, w czasie których uwielbia poznawać przyrodę, historię i kulturę odwiedzanych regionów. Zawsze stara się poznać i zrozumieć punkt widzenia drugiego człowieka, co pomaga mu znajdować kompromisowe rozwiązania.

Mapa Sopotu z podziałem na okręgi wyborcze dostępna jest tutaj.