Okręg 3

1. Nazywam się Jerzy Jastrzembski. Mam 57 lat. Ukończyłem Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. W życiu zawodowym wiele lat prowadziłem własną działalność gospodarczą, pracowałem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz Szpitalu na gdańskiej Zaspie. Moją życiową pasją jest Sopot, jego historia, teraźniejszość i nade wszystko przyszłość. To moje ukochane miejsce na ziemi, w którym mieszkam i które obserwuję od najmłodszych lat swojego życia. Ostatnio nasze miasto dotyka wiele niekorzystnych procesów, na które obecne władze nie mają żadnej recepty. To między innymi wyludnianie się miasta, starzenie się populacji i utrata charakteru miasta – ogrodu, przyjaznego mieszkańcom, artystom i odwiedzającym. Nie mogąc patrzeć obojętnie na brak reakcji władz na niekorzystne zmiany i nie wsłuchiwanie się w głos mieszkańców postanowiłem uaktywnić się w społecznej pracy na rzecz miasta.

Czym chciałbym się zająć w radzie miasta? W swojej pracy radnego chciałbym przywrócić mieszkańcom prawo do decydowania o swoim mieście. Prezydent i radni mają obowiązek uczciwie służyć dobru mieszkańców. Po wielu latach sprawowania władzy ta oczywista prawda uległa zatarciu. Sopot powinien być przyjaznym miejscem dla wszystkich, ale przede wszystkim dla mieszkańców. W swoim wyborze nie kierujmy się podziałami – dobro miasta jest apolityczne! Wspólnie twórzmy Sopot na miarę naszych potrzeb i marzeń

2. Nazywam się Magdalena Pietrzykowska i jestem Sopocianką z wyboru i … z miłości do Sopotu, trwającej już ponad 20 lat.  Ukończyłam studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i posiadam tytuł magistra ekonomii. Moją specjalizacją jest rachunkowość – w tej dziedzinie osiągnęłam tytuł biegłego rewidenta.Od 19 lat jestem mężatką. Mam trójkę dzieci. Jestem także  kibicem sopockiej koszykówki – tej starszej reprezentowanej przez Trefl Sopot i tej młodszej, w której grają moje dzieci czyli Uczniowskiego Klubu Sportowego Siódemka. Od lat angażuję się w życie mojego Osiedla Mickiewicza. Organizuję spotkania mieszkańców, prowadzę osiedlową grupę na Facebooku, składam projekty do kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego. Spośród projektów, których byłam autorką lub współautorką kilka zostało zrealizowanych: uporządkowanie terenu boiska (BO 2014), ścieżka zdrowia na terenie TPK od Stadionu Leśnego do Łysej Góry – powstał fragment nad Stadionem Leśnym, ścieżka zdrowia – urządzenia sprawnościowe dla dzieci na terenie boiska przy ul. Mickiewicza (BO 2015) Obecnie trwają prace związane z realizacją największego ze zgłoszonych przeze mnie projektów – Przebudowa terenu sportu i rekreacji przy osiedlu S.M. Mickiewicza w Sopocie. Jako przedstawiciel Sopocian w radzie Miasta chciałabym przede wszystkim poprawić komunikację pomiędzy Radą Miasta, Urzędem i mieszkańcami a także zwiększyć transparentność działań podejmowanych przez Urząd i Radę Miasta.

Chciałabym także doprowadzić do realizacji wcześniejszych projektów, które nie zostały poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego – połączenie autobusowe z Osiedla Mickiewicza do Aquaparku, zapewniające dojazd m.in. do SP7 oraz na plażę, utworzenie domu sąsiedzkiego dla mieszkańców Doliny Siedlisko.  Tematami, którymi z pewnością trzeba będzie się zająć jest najem krótkoterminowy oraz rozwój zrównoważonego transportu. Chcę sprawdzić, czy Sopot stać na darmowy transport dla wszystkich mieszkańców i turystów przebywających w naszym mieście. Może to pozwoli uporać się z problemem korków i brakiem miejsc parkingowych.

 

3. Barbara Jakubiec – W Sopocie zamieszkuję od ponad 50 lat.  Po studiach, przez 20 lat pracowałam w Gdańskiej Telewizji. Byłam redaktorką wydań Gdańskiej Panoramy, autorką i producentką setek audycji,  reportaży i filmów dokumentalnych, z kraju i zagranicy, m .in. z Iraku,  z terenów rozpadu ZSRR, z krajów UE, z Izraela. Jako niezależny twórca pracowałam  dla telewizji polskiej, szwedzkiej,  niemieckiej  i holenderskiej. W Holandii współpracowałam z organizacją pomocy dzieciom niepełnosprawnym. W 2004 r razem z profesorami z Akademii Pomorskiej i Uniwersytetu w Rotterdamie założyłam Fundację E-MEDIA, którą kieruję do dziś. Byłam też wykładowcą na Wydziale Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim i na  Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie współpracuję z wieloma ngo m. in.,  z Towarzystwem Opieki na Zabytkami. Ukończyłam  studia podyplomowe na SGGW i WSH w Warszawie a także na Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu, w zakresie konserwacji zabytków. Nie należę do żadnej partii politycznej. Moje aktywne życie zawodowe, dziennikarskie i społeczne realizowałam u boku dużej rodziny.  W samorządzie chcę działać na rzecz takich wartości jak praworządność i sprawiedliwość, ochrona dziedzictwa kulturowego i praw obywatelskich do współdecydowania o swoim otoczeniu, swoim mieście.

 

5. Barbara Kühn – sopocianka od urodzenia. Sopot to miejsce jej dziecięcych zabaw w sopockich lasach, harcerstwa, nauki w szkołach nr 9, 6, II LO, licealnych przyjaźni, pierwszej miłości. Tu założyła rodzinę. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego – ekonomiki i organizacji. Po studiach zajęła się domem i wychowaniem synów, obserwując zachodzące w Sopocie zmiany i zdobywając nowe zawody. Pracowała w trzech ogólnopolskich wydawnictwach teleadresowych US West Polska, Uni Film, TP Ditel S.A. To tam nauczyła się wsłuchiwać w potrzeby ludzi i na nie reagować. Od 2012 r. prowadzi Stowarzyszenie In Memoriam, które chce przypomnieć ludzi – wielkich sopocian i dzieła, jakie po sobie pozostawili.

 

 

 

6. Beata Barczyńska – 57 lat. Urodziłam się w Gdańsku ale od zawsze zamieszkuję w Sopocie.Uczęszczałam do sopockich szkół podstawowych nr 1, 10 oraz 7. Następnie kontynuowałam naukę w I Liceum Ogólnokształcącym  im. M. Skłodowskiej Curie w Sopocie w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Uczęszczałam do Dwuletniej Szkoły Policealnej, CKUE w Sopocie. Szkołę ukończyłam uzyskując tytuł technika ekonomisty  o o  o specjalności handel zagraniczny. Karierę zawodową rozpoczęłam również w Sopocie w Banku Polska Kasa Opieki S.A. gdzie pełniłam obowiązki Kierownika Sekcji. Losy skierowały mnie następnie do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej gdzie podjęłam pracę w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Nowym Jorku w Wydziale Operacyjnym, na stanowisku Operations Clark. Po powrocie do Polski zostałam zatrudniona w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdyni na stanowisku specjalisty. Pracowałam również jako doradca klienta w firmie Fielmann w Gdańsku. Obecnie jestem opiekunką niepełnosprawnego członka rodziny. Chciałabym zadbać o potrzeby Sopocian ,w szczególności osób starszych, dotkniętych chorobami oraz osób z niepełnosprawnościami gdyż obecnie patrzę oczami tych osób i dostrzegam jak wiele na tym polu jest jeszcze do zrobienia.Proszę o zapoznanie się z Programem Wyborczym KWW Mieszkańcy dla Sopotu i dowiedzieć się jak wiele, z myślą o Państwa potrzebach, pragniemy zrobić.

 

7. Drodzy Sopocianie!  Nazywam się Adrian Neubauer. Moje życie osobiste i zawodowe od lat związane jest z Sopotem.  Tu mam rodzinę, znajomych, przyjaciół, tych wszystkich, którzy pozwolili mi zrozumieć, że „miasto” to przede wszystkim ludzie. Wiem, ważny jest wygląd zewnętrzny ulic, kamienic. Istotnych zadań do wykonania  jest cała masa. Jednak człowiek, zwłaszcza ten najsłabszy, często bezbronny wobec bezdusznej urzędniczej machiny, pozbawiony fachowej pomocy, zostawiony samemu sobie, dla mnie jest priorytetem i to jemu chciałbym dedykować swoje prawnicze wykształcenie i pracę pro publico bono, opartą na rocie ślubowania składanej przez radnych: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Szanowni Państwo. Wasz głos przy urnie wyborczej to moc, która może zmienić naszą rzeczywistość. Ja oferuję Wam swoją pracę, energię, uczciwość. Macie głos, macie wybór. Skorzystajcie z siły jaką daje Wam Konstytucja. Proszę o zaufanie. Z wyrazami szacunku, Adrian Neubauer

 

Mapa Sopotu z podziałem na okręgi wyborcze dostępna jest tutaj.