Okręg 4

ela-web-2

Elżbieta Jalowska

Elżbieta Jalowska – sopocianka od urodzenia. Ukończyła turystykę i rekreację na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz podyplomowo organizację i zarządzanie sportem. Podczas studiów przez dwa lata pełniła funkcję przewodniczącej samorządu. Niezwiązana z żadną partią. Pasjonatka starożytności, specjalistka od skoków narciarskich. Była fotoreporterką, pracowała w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie, pierwszej prywatnej uczelni w naszym mieście. Obecnie prywatny przedsiębiorca i matka czteroletniej Julki.

Krzysztof Iwanow

Krzysztof Iwanow

Krzysztof Iwanow – w Sopocie mieszka już blisko od 40 lat. Ukończył Policealne Studium Administracji, pracował w administracji państwowej. Działa na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych – jest członkiem Rady Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Pomorska Rada Osób Bezdomnych ECCE HOMO. Jest także członkiem Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Entuzjasta budżetu obywatelskiego w Sopocie, w którym brał udział od pierwszej edycji jako autor kilku projektów (głównie prospołecznych). Zwolennik zrównoważonego transportu, interesuje go turystyka rowerowa i historia regionu pomorskiego.

Mapa Sopotu z podziałem na okręgi wyborcze dostępna jest tutaj.