Program

1. Zachowanie uroku miasta – zatrzymanie sprzedaży szczególnie cennych nieruchomości gminnych, troska o sopocką zieleń, a w tym o sopocki las, likwidacja reklam wielkopowierzchniowych, dbałość o jakość życia we wszystkich dzielnicach, zazielenienie placu Przyjaciół Sopotu, wspieranie wysokiej jakości projektów kulturalnych.

2. Sprawna demokracja lokalna – ulepszony budżet obywatelski, rzetelne konsultacje społeczne, wprowadzenie paneli obywatelskich, usprawnienie kontaktu z mieszkańcami.

3. Lepsza profilaktyka i opieka medyczna – rozbudowa programów profilaktyki zdrowia mieszkańców, wysoka jakość i dostępność usług medycznych, stworzenie zintegrowanego systemu informacji na temat dostępności usług medycznych.

4. Miasto przyjazne i bezpieczne dla każdego – usunięcie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po mieście, kontynuacja programów zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych, wsparcie dla utworzenia sklepu społecznego z cenami przystępnymi, poprawa dostępności miasta dla osób z niepełnosprawnością, dodatkowe patrole nocne w weekendy i w sezonie letnim, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, modernizacja schroniska dla zwierząt.

5. Przejrzyste i stabilne finanse miasta – ustalanie wydatków z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup społecznych, umiejętne gospodarowanie dochodami dla zapewnienia stabilności budżetu, jawny rejestr umów zawieranych przez miasto, opracowanie cennika miejskiego.

6. Czyste powietrze – dofinansowanie programu wymiany pieców węglowych na czyste źródła energii, rozpoczęcie korzystania z biogazu, promowanie wykorzystania energii słonecznej.

7. Troska o potrzeby seniorów – poszerzenie oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej dla seniorów, zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, rozwój programu dowozu posiłków – miejskiego cateringu, wsparcie dla programu wolontariatu seniorów, stworzenie integracyjnego domu sąsiedzkiego oraz rady seniorów.

8. Park Grodowy dla mieszkańców – zamiast sprzedaży południowej części parku utworzenie domu sąsiedzkiego w budynku przy ul. Goyki 3 i ogrodów społecznościowych w miejscu dawnych szklarni.

9. Usprawnienie transportu publicznego i rowerowego – optymalizacja częstotliwości kursowania autobusów, dostosowanie przebiegu tras i lokalizacji przystanków do potrzeb mieszkańców, utworzenie linii autobusowej do szpitala na Zaspie, wprowadzenie ułatwień w poruszaniu się po Sopocie rowerem.

10. Poprawa standardów mieszkań komunalnych – remonty mieszkań, wymiana instalacji grzewczych, zwiększenie liczby łazienek, toalet i kuchni w starym budownictwie, adaptacja strychów na mieszkania komunalne, wprowadzenie przejrzystych zasad przyznawania mieszkań komunalnych.

11. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości – wspieranie spółdzielczości, a w tym spółdzielni socjalnych, jako formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli masz pytania odnośnie szczegółów naszego programu, napisz do nas!